Hỗ trợ trực tuyến

 • help online    KD1: 0913.737.205
 • help online    KD2: 0904.670.590
 • help online    KD3: 0915.150.388
 • help online    KD4: 0983.949.706
 • help online    KD5: 0983.0989.32
 • help online    KD6: 0988.570.902
 • help online    KT1: 0983.0989.32
 • help online    KT2: 0904.670.590
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment

ONVIF là gì?

ONVIF là gì?

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Là một diễn đàn công nghiệp có tính chất mở và toàn cầu với mục tiêu làm thuận lợi cho sự phát triển và việc sử dụng một tiêu chuẩn mở toàn cầu đối với các giao thức trên nền IP của các sản phẩm thiết bị an ninh.

Hay theo một nghĩa khác, là thiết lập một tiêu chuẩn để các sản phẩm IP trong việc giám sát hình ảnh và các vùng giám sát an ninh khác có thể giao tiếp với nhau. ONVIF là một tổ chức được thành lập năm 2008 bởi Axis, Bosch, Sony. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận. Các thành viên của ONVIF lập ra để các nhà sản xuất, nhà phát triển phần mềm, nhà tư vấn, tích hợp hệ thống, người dùng và các nhóm có quan tâm, mong muốn tham gia vào các hoạt động của ONVIF

Mục tiêu nền tảng của ONVIF là:
 • Tiểu chuẩn hóa giao thức giữa các thiết bị thu phát hình ảnh qua mạng
 • Làm cho tương thích giữa các sản phẩm thu phát hình ảnh qua mạng mà không phụ thuộc vào nhà sản xuất
 • Được sử dụng cho tất cả các công ty và tổ chức

Như vậy mục tiêu chính của ONVIF là Định hướng các thiết bị an ninh hoạt động trên nền giao thức IP có thể giao tiếp với nhau thông qua các tiêu chuẩn có tính chất toàn cầu.

Hiểu một cách đơn giản, các hãng camera IP khác nhau (Axis, Vivotek, Panasonic, Yoko,...) hoạt động theo tiêu chuẩn ONVIF có thể kết nối với nhau trên cùng phần mềm quản lý giám sát hình ảnh tập trung.

(HPT dịch từ Internet)